Een brug naar de toekomst
‘Pontes’ is een scholengroep die sinds 1999 bestaat. In Zeeland is 'Pontes' de enige combinatie van middelbare scholen die alle opleidingsvormen in huis heeft: praktijkonderwijs, lwoo, vmbo, havo, vwo en gymnasium (inclusief tweetalig vwo Engels, kunst- en cultuurklassen, technasium en sportklassen).

Pontes kent twee scholen:

Goes: Het Goese Lyceum met de locaties Oranjeweg en Bergweg
Zierikzee: Pieter Zeeman en Praktijkschool
 
 
 
Vacature

 

 

 

 

Het Goese Lyceum te Goes, Pontes Pieter Zeeman en Pontes Praktijkschool te Zierikzee vormen samen de Stichting Scholengroep Pontes. Het Goese Lyceum biedt onderwijs aan op twee locaties namelijk op de locatie Bergweg (vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, ca. 450 leerlingen) en op de locatie Oranjeweg te Goes (vmbo g/tl, havo, atheneum, gymnasium, ca 1630 leerlingen).

Per 1 juni 2017 (of zoveel eerder als mogelijk) is er een vacature op Het Goese Lyceum voor

AFDELINGSLEIDER VWO met de portefeuille onderwijs (1,0 fte)

De afdelingsleider (AL) is integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijskundig beleid, de leerlingenzorg en de dagelijkse gang van zaken in het VWO (vanaf klas 2). Daarnaast is de AL verantwoordelijk voor enkele vaksecties. Hij is leidinggevende van de docenten van zijn secties, heeft ook de dagelijkse zorg in geval van ziekte of andere bijzonderheden en voert met hen de gesprekken van de gesprekkencyclus. De AL met de portefeuille onderwijs is verantwoordelijk voor het opstellen van het onderwijskundig beleid van Het Goese Lyceum en is voorzitter van de onderwijsgroep. 

Van de nieuwe afdelingsleider verwachten wij een actieve en stimulerende betrokkenheid bij de verdere ontwikkeling van kwalitatief hoogstaand eigentijds onderwijs.
De schoolleiding van de locatie Oranjeweg (Brugklas, VMBO GT, HAVO, VWO) bestaat uit de rector en vier afdelingsleiders. De afdelingsleider VWO werkt nauw samen met de overige afdelingsleiders
 

Functie-eisen          

  •      U heeft een afgeronde onderwijskundige opleiding en/of een afgeronde 
         schoolleiders opleiding
  •  U beschikt over een duidelijke visie op het onderwijs
  •  U beschikt over academisch werk- en denkniveau
  •  U beschikt over aantoonbare managementervaring en kwaliteiten
  •  U bent onderwijsinhoudelijk, bedrijfsmatig en organisatorisch sterk
  •  U bent communicatief sterk en u kunt uitstekend omgaan met stresssituaties.
  •  U kunt goed samenwerken in een team.

Uw profiel als afdelingsleider:

Relationeel ingesteld, ambitieus, leergierig, organisatorisch competent, resultaatgericht, besluitvaardig en stressbestendig. Met een no-nonsense mentaliteit en gevoel voor humor.

Een informatiepakket kunt u verkrijgen via hrm@pontes.nl of via mw. Hooijdonk, medewerker personeelsbeheer afdeling HRM (0113-235955). Aanvullende mondelinge informatie over deze vacature is te verkrijgen bij mevrouw C. Biesterbosch, rector (0113-216971).

Uw reactie zien wij graag uiterlijk 2 april a.s. tegemoet. U kunt uw sollicitatie per e-mail richten aan Het Goese Lyceum, locatie Oranjeweg t.a.v. mevr. C. Biesterbosch via hrm@pontes.nl

Pontes algemeen
 
 
Inloggen intranet personeel     ©2011 Pontes - Alle rechten voorbehouden | Inloggen