Contact

 
Adressen en telefoonnummers 

Een overzicht van alle adressen, telefoonnummers, 
contactpersonen van onze scholen en vestigingen.

Factuuradres alle vestigingen:
Pontes Scholengroep
t.a.v. de financiële administratie
Postbus 370

4460 AT  Goes

Pontes Pieter Zeeman

Rector de heer P. van der Gaag

Bezoekadres:
Hatfieldpark 1-2
4301 XC  Zierikzee
Postadres:
Postbus 225
4300 AE  Zierikzee
Tel: 0111-415751
Website: www.pieterzeeman.nl
E-mail: info.pz@pontes.nl

Afdeling Praktijkonderwijs

Afdelingsleider de heer M.B. de Rave
Tel: 0111-722878           
E-mail: m.rave@pontes.nl
 

Pontes Het Goese Lyceum

Locatie Oranjeweg
Rector mevrouw C. Biesterbosch-Gunst MME

Bezoekadres:
Oranjeweg 90
4461 LR  Goes

Tel: 0113-216971
Fax: 0113-230872
Website: www.pontes.nl
E-mail: info@pontes.nl
 

Pontes Het Goese Lyceum

Locatie Bergweg
Locatiedirecteur de heer A. de Gans
 
Bezoekadres:
Bergweg 14
4461 NB  Goes
Postadres:
Postbus 370
4460 AT  Goes
Tel: 0113-212930
Fax: 0113-211998
Website: www.pontes.nl
E-mail: info.gllb@pontes.nl
 

Pontes centrale administratie

Directeur bedrijfsvoering: mevrouw A.P. de Nooijer-van Brummelen
Postbus 370
4460 AT  Goes
Telefoon 0113-212930
Fax: 0113-211998
E-mail: p.de.nooijer@pontes.nl

Fiscaalnummer ANBI: 807893213

Ibannummer: NL36ABNA0543130266

 
 


Bevoegd Gezag, het College van Bestuur en
de Raad van Toezicht.

Het bevoegd gezag van de school is ondergebracht in een stichting.
Het bestuur is ondergebracht in een College van Bestuur.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur.
 
De gegevens van de stichting en leden van het 

College van Bestuur en de Raad van Toezicht staan hieronder vermeld.

Het Bevoegd gezag:

Stichting Scholengroep Pontes
Postbus 370
4460 AT  GOES

Het College van  Bestuur

Bestaat uit de volgende leden:

De heer ir. K.G. Terlage, voorzitter


De Raad van Toezicht

Bestaat uit de volgende leden:

De heer ir. H.J.L. de Kraa, voorzitter
Mevrouw drs. C.A. Sijderius, vice-voorzitter
De heer D. van der Wekken, lid
De heer mr. J.M. de Jonge, lid
De heer drs. R.T.B. Jansen, lid
De heer J.P. Geysen, lid

Postadres:
Postbus 370
4460 AT  Goes

   
 
 
Pontes algemeen
 
 
     ©2011 Pontes - Alle rechten voorbehouden | Inloggen